De Participatiemaatschappij

Mauritsstraat 3,

9671 BV Winschoten

(0597) 67 47 74

info@degoudenprovincies.nl

Contact

 

De Participatiemaatschappij, een veelbesproken onderwerp in de politiek en het staat hoog op de agenda. Door de economische crisis die alle landen in de Europese unie treft is de werkloosheid hoog en immer stijgende.

 

Stichting De Gouden Provincies wil dit probleem aanpakken door werk te creëren voor o.a. mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, langdurig werkzoekenden en mensen met een maatschappelijke bevlogenheid.

Op basis van kennis en ervaring van maatschappelijk betrokken (en commerciële) organisaties is dit project gestart. Eén van de speerpunten is dat de doelgroepen een baan krijgen en/of een opleiding gaat volgen en behoud.

 

Met deze voorstelling zijn er gesprekken gevoerd met verschillende profit en non-profit organisaties. Zij onderkennen het huidige probleem en willen zich graag maatschappelijk inzetten en ondersteuning verlenen. Daarom dient er gezocht te worden naar fondsen en subsidies om het sociale maatschappelijke plan zo breed mogelijk te ondersteunen.

 

Het plan voor het kennis- en adviescentrum betreft een geïntegreerd fondsenwerving- en communicatiebeleid plus een activiteitenplan.

Het draagt bij aan de bekostiging van de centrale organisatiedoelstelling en specifiek de realisatie van een dierenopvang, jeugdopvang, ouderenzorg, sport en recreatie, kunst en cultuur. Maar ook de onderdelen zijn belangrijk zoals, horeca, onderhoud, beveiliging, agrarisch, etc...

 

De groeifase waarin dit zich bevindt, maakt dat samenwerking, participatie en synergie een steeds belangrijker onderdeel vormt van het totale beleid. Het dient uit te groeien naar een volwaardig centrum waar de hele maatschappij wat aan heeft.

 

Gemeenten kunnen o.a. de zorg voor in nood verkerende gezelschapsdieren kwijt en tevens de rol van toezichthouder hebben. Dit geldt ook voor mensen uit hun gemeenten met een afstand tot de arbeidsmarkt. Voor deze groep mensen moet een werkplek worden gecreëerd. Met het geven van cursussen, trainingen en persoonlijke aandacht wordt er daarnaast ook gekeken naar andere mogelijkheden, bijvoorbeeld; hulp bij het beginnen van een eigen onderneming.

 

Er wordt gezocht naar samenwerking met goede doelen, maatschappelijk betrokken organisaties en participerende profit en non-profit organisaties.